Sanacija betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

REZULTATI ISPITA, od 12.07.2022.

REZULTATI ISPITA, od 12.07.2022.

 

 

R. br.

Indeks

Ime i Prezime

I deo ispita

II deo ispita

Konačna ocena

 1.  

GR 37/2015

Jovana Leković

 

69

92(10)

 1.  

GR 37/2016

Sergej Bijelić

80

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Deo ispita je položen, ako je osvojeno najmanje 50 bodova

 

U Novom Sadu, 19.07.2022.                                              Predmetni nastavnici

                                                                                                Prof.dr Vlastimir Radonjanin

                                                                                                Prof.dr Mirjana Malešev                 

REZULTATI ISPITA, od 27.01.2022.

 

 

R. br.

Indeks

Ime i Prezime

I deo ispita

II deo ispita

Konačna ocena

 1.  

G1 7/2018

Dragan Jovanović

61

 

 

 1.  

G1 19/2021

Srđan Bakić

 

100

96(10)

 1.  

G1 23/2021

David Radojević

76

90

84(9)

 

Deo ispita je položen, ako je osvojeno najmanje 50 bodova

 

U Novom Sadu, 01.02.2022.                                              Predmetni nastavnici

                                                                                                Prof.dr Vlastimir Radonjanin

                                                                                                Prof.dr Mirana Malešev                              

REZULTATI ISPITA, od 11.12.2021.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati ispita održanog 13.11.2021.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

REZULTATI ISPITA, od 12.10.2021.

REZULTATI ISPITA, od 12.10.2021.

 

 

R. br.

Indeks

Ime i Prezime

I deo ispita

II deo ispita

Konačna ocena

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

G1 46/2020

Jovana Vasić

80

 

 

 1.  

G1 47/2020

Boban Radmanović

 

89

87 (9)

 1.  

G1 49/2020

Aleksandar Đorđević

 

94

93 (10)

 1.  

GR 33/2016

Milica Lilić

 

93

93 (10)

 

 

 

U Novom Sadu, 17.10.2021.                                              Predmetni nastavnici

                                                                                                Prof.dr Vlastimir Radonjanin

                                                                                                Prof.dr Mirana Malešev