Sanacija betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

OBAVEŠTENJE O PREDISPITNIM OBAVEZAMA GEN 2022/23

Dragi studenti koji ste odabrali predmet SBK u šg2022/23 ( izuzimam studente koji su ove godine upisali predmet, a slušali ga i obavili predispitne obaveze prošle godine) nakon 4 sedmice nastave, primetila sam da se određeni broj studenata nijednom nije pojavio na časovima.

Prema programu predmeta obaveza nam je da uradimo seminarski rad iz klasa izloženosti i klasa otpornosti AB i PB konstrukcija.

Seminarski rad se radi timski - u okviru grupa. Da bih pravilno formirala grupe potreban mi je broj studenata koji pohađaju nastavu na ovom predmetu.

Molim studente koji nisu do sada bili uključeni u nastavni proces da uključe ili da me obaveste da neće pohađati predmet da bih mogla blagovremeno da formiram grupe za seminarski rad.

 Mirjana Malešev

 

Novi Sad, 20.03.2023.                                     

Predmetni nastavnici,

Malešev Mirjana

Daniel Kukaras

                                                                            

                                                                                     

 

REZULTATI ISPITA, od 04.02.2023.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati ispita održanog 18.12.2022.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

REZULTATI ISPITA, od 12.07.2022.

REZULTATI ISPITA, od 12.07.2022.

 

 

R. br.

Indeks

Ime i Prezime

I deo ispita

II deo ispita

Konačna ocena

  1.  

GR 37/2015

Jovana Leković

 

69

92(10)

  1.  

GR 37/2016

Sergej Bijelić

80

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

Deo ispita je položen, ako je osvojeno najmanje 50 bodova

 

U Novom Sadu, 19.07.2022.                                              Predmetni nastavnici

                                                                                                Prof.dr Vlastimir Radonjanin

                                                                                                Prof.dr Mirjana Malešev                 

REZULTATI ISPITA, od 27.01.2022.

 

 

R. br.

Indeks

Ime i Prezime

I deo ispita

II deo ispita

Konačna ocena

  1.  

G1 7/2018

Dragan Jovanović

61

 

 

  1.  

G1 19/2021

Srđan Bakić

 

100

96(10)

  1.  

G1 23/2021

David Radojević

76

90

84(9)

 

Deo ispita je položen, ako je osvojeno najmanje 50 bodova

 

U Novom Sadu, 01.02.2022.                                              Predmetni nastavnici

                                                                                                Prof.dr Vlastimir Radonjanin

                                                                                                Prof.dr Mirana Malešev