Sanacija betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog ispita 23.07.2020.

R. br.

Indeks

Ime i Prezime

I deo ispita

II deo ispita

Konačna ocena

  1.  

G1-30/2018

Tijana Majkić

90

 

 

  1.  

G1-05/2019

Uroš Tomić

93

 

 

  1.  

G1-19/2019

Tanja Nožica

94

 

 

  1.  

G1-31/2019

Pero Lukić

82

 

 

  1.  

G1-39/2019

Jakov Budimac

90

 

 

  1.  

G1-54/2019

Milan Đukić

 

66

81 (9)

REZULTATI ISPITA, od 09.07.2020.

 

R. br.

Indeks

Ime i Prezime

I deo ispita

II deo ispita

Konačna ocena

  1.  

G1-54/2019

Milan Đukić

90

 

 

  1.  

GR-38/2015

Jelena Knežević

80

 

 

 

 

 

 

U Novom Sadu, 20.07.2020.                                              Predmetni nastavnici

                                                                                                Prof.dr Vlastimir Radonjanin

                                                                                                Prof.dr Mirana Malešev

OBAVEŠTENJE O PREDISPITNIM OBAVEZAMA GEN 2019/20

PONOVLJENO OBAVEŠTENJE!

U cilju ispunjavanja predispitnih obaveza  za ovu školsku godinu predviđeno je da se uradi jedan seminarski rad. Tema seminarskog rada su Klase izloženosti.

Seminarski rad se radi u grupama od 4-6 studenata. Objekti na čijim nosećim elementima konstukcije će se definisati klase izloženosti,  se biraju od objekata za koje je u zimskom semestru rađena procena stanja.

Seminarski rad treba da sadrži: tehnički opis objekta i nosećih elemenata konstrukcije i crteže - osnove i preseke, na kojima će se za svaki element definisati klase izloženosti.

Za definisane klase izloženosti, za svaki element, treba tabelarno prikazati minimalnu količinu cementa, maksimalni vodocementni faktor, minimalnu klasu čvrstoće pri pritisku i, ako je definisan, zaštitni sloj.

Na osnovu nevedenih parametara bira se najnepovoljnija kombinacija kao predlog za izbor materijala za sanaciju.

Takođe je potrebno za betone, klase izloženosti XF predvideti aeriranje, i stepene (klase) otpornosti na dejsvo mraza ili kombinovano dejstvo mraza i soli za odmrzavanje.

Seminarski rad se predaje u "papirnoj" formi najkasnije 22.07. 2020. do 14:00 na portirnici Deparmana za građevinarstvo, sa naznakom za Prof M Malešev i V Radonjanin

 

 Novi Sad, 09.07.2020.                                        

                                                                                Predmetni nastavnici,

 

                                                                                Malešev Mirjana Radonjanin Vlastimir

                                                                               

                                                                                         

Rezultati ispita 09.02.2020.

REZULTATI ISPITA, od 09.02.2020.

 

 

R. br.

Indeks

Ime i Prezime

I deo ispita

II deo ispita

Konačna ocena

  1.  

G1-14/2018

Marijana Petrović

 

84

81 (9)

  1.  

G1-15/2018

Ksenija Pejković

 

98

94 (10)

 

Rezultati ispita 19.10.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.