REZULTATI ISPITA, od 07.09.2021.

 

R. br.

Indeks

Ime i Prezime

I deo ispita

II deo ispita

Konačna ocena

  1.  

G1 13/2020

Tamara Matić

81

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

U Novom Sadu, 08.09.2021.                                      Predmetni nastavnici

                                                                                Prof.dr Vlastimir Radonjanin

                                                                                Prof.dr Mirana Malešev