Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Ispit iz predmeta Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija se sastoji  iz pismenog (I deo) i usmenog dela (II deo).

Student nije obavezan da u istom ispitnom roku polaže I i II deo ispita.

Pravo da polažu ispit imaju svi studenti koji su odslušali predmet i uspešno odradili predispitne obaveze, bez obzira da li su zvanično upisani na master studije ili nisu.

Pismeni deo (I deo) je u vidu testa i obuhvata predavanja 1-6 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet). I deo se smatra položenim, ako je osvojeno najmanje 55/100 bodova.

I deo ispita se polaže kroz kolokvijum, koji se organizuje u toku nastave iz TPSBK, ili u redovnim ispitnim terminima (objavljenim u rasporedu polaganja ispita za tekuću školsku godinu na sajtu FTN). Potrebno je da se student javi mail-om predmetnim nastavnicima najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije). I deo ispita će biti uvek organizovan, ukoliko ima prijavljenih studenata, jer se održava u terminu ispita MG II, za koji uvek imamo rezervisanu salu i dežurnog asisten

I deo ispita se radi u svesci koja se dobija od dežurnog asistenta i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja.

Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom asistentu potpisanu svesku.

Pismeni deo (I deo) ispita važi dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, ovaj deo ispita se poništava.

Polaganjem I dela student stiče pravo za polaganje usmenog dela ispita (II dela). Usmeni deo (II deo) ispita obuhvata predavanja 7-13 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet).

Ukoliko student želi da polaže II deo ispita, potrebno je da se javi mail-om predmetnim nastavnicima, najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije).  II deo se polaže nekoliko dana nakon organizovanja I dela ispita (zaničnog termina), u terminu koji odaberu predmentni nastavnici. Predmetni nastavnici će blagovremeno informisati studente, koji su se prijavili za polaganje II dela ispita, o terminu i mestu održavanja ispita.

O B A V E Š T E N J E O promeni termina za predaju i odbranu seminarskog rada

S obzirom na to da je poslednji termin za unošenje elekronskih potpisa u nastavničkom servisu limitiran na 01.03.2023. moramo pomeriti predaju i odbranu seminarkih radova pre navedenog datuma.

 

Definisani su novi datumi:

 

Rok za predaju seminarskog rada je Petak, 24.02.2023.

Odbrana seminarskog rada:  Utorak, 28.02.2023. (sala i satnica će biti naknadno definisani).

 

 

Novi Sad, 31.01.2023.                        Predmetni nastavnici

O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za JANUARSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu:

 

Četvrtak,  09.02.2023. u 08:00

 

Sava Popov, G 4602

Teodora Stojanović. G1 8/2019

Trzin Ilija G1 26/2021

Četvrtak,  09.02.2023. u 09:00

 

Bošković Darko, G1 65/2021

Ašanin Andrej, G1 52/2022

Kaljević Dragan, G155/2022

  

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za ovaj deo ispita. Studenti treba da budu u prizemlju zgrade u zakazanom terminu,

 

 

U Novom Sadu, 31.01.2023.                                                         Predmetni nastavnici

Obaveštenje o rasporedu nastave, grupa i zadatak za seminarski

Obaveštenje o rasporedu nastave, u okviru kog se nalaze i raspored grupa za terenske vežbe i zadatak za izradu seminarskog rada možete preuzeti u download zoni.

Raspored nastave do kraja semestra

Raspored časova za 10.01.2023.

Satnica

Sala

Aktivnost

7:30 - 8:45

LG107

Odbrana terenske vežbe:

3 grupe - .ppt prezentacije 15-20 min/grupi

9:00 - 10:30

LG S03

Laboratorijska vežba

 

Raspored časova za 17.01.2023.

Satnica

Lokacija

Aktivnost

9:00 - 11:00

Petrovaradin, stari nadputnjak, put za Rumu

Ulica Račkog 75 (okvirno)

 Autobusi 9A ili 64

Vizuleni pregled objekta za izradu seminarskog rada*

*Posebno se priprema prezentacija (.ppt) za odbranu seminarskog rada. Datum odbrane seminarskih radova će biti naknadno definisan (mart 2023).

 

Novi Sad, 09.01.2023.                                  Predmetni nastavnici

                                                                      Mirjana Malešev

                                                                      Danijel Kukaras 

                                                                      Ivan Lukić

Rezultati ispita 18.12.2022.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.