Rezultati ispita održanog 20.07.2022.

Rezultati ispita održanog 20.07.2022.

I deo ispita

 

Broj indeksa

Prezime i ime

Bodovi

 

G1 17/2021

Marjanov Aleksandar

51

 

G1 8/2019

Teodora Stojanović

40

 

 

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje  51bod.

 

 

U Novom Sadu  21.07.2022.                                              Predmetni nastavnici

 

                                                                                                Prof. dr V. Radonjanin

                                                                                                Prof. dr M. Malešev