O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za NOVEMBARSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu:

 

PETAK,  25.11.2022. u 10:15

 

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

2

Mesto održavanja ispita

Prizemlje zgrade Departmana

 

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za ovaj deo ispita.

 

 

U Novom Sadu, 21.11.2022.                                                                    Predmetni nastavnici