Upravljanje mostovima

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita, koji je održan 13.02.2023.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati ispita, koji je održan 31.01.2023.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati ispita održanog 23.02.2022.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati ispita održanog 23.03.2021.

Reultate možete preuzeti u Download zoni.

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova

Konačna ocena će biti formirana nakon odbrane seminarskog rada.

Rezultati ispita, koji je održan 17.02.2021.

 

Br. Indeksa

Ime i prezime

Pismeni deo ispita

Ukupno bodova

Konačna ocena

G1 1/2020

Jelena Jevtić

63

71

8

 

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova

 

U Novom Sadu, 22.02.2021.                                                                                     Predmetni nastavnici