Integralno upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.