Planovi zaštite i spasavanja

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati TESTA održanog 21.11.2017.

Test je položen ako je dobijeno najmanje 16 poena.

Radovi se mogu pogledati kod asistenta u terminima konsutalcija.

R.br.

Br.indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1

ZP 4/17

Darko

Arsić

30

2

ZP 5/17

Boško

Milutin

30

3

ZP 11/17

Ivana

Božović

30

4

ZP 4/16

Sanja

Milanko

30

5

ZP 13/17

Milica

Parežanin

28

6

ZP 16/17

Sandra

Kamidžorac

28

7

ZP 3/17

Stefan

Jovanović

27

8

ZP 7/17

Vojislav

Stanić

27

9

ZP 19/17

Nikola

Ostojić

27

10

ZP 12/17

Nikola

Čolaković

26

11

ZP 2/16

Marko

Stefanović

26

12

ZP 2/17

Branko

Spasić

24

13

ZP 6/17

Aleksandar

Savić

24

14

ZP 8/17

Milena

Kopanja

24

15

ZP 22/17

Milan

Bradić

24

16

ZP 20/17

Bojan

Tepić

23

17

ZP 21/17

Jovana

Vulić

23

18

ZP 23/17

Zoran

Jovanović

23

19

ZP 9/17

Jasmina

Mačešić

21

20

ZP 22/17

Marko

Lazarević

19

21

ZP 15/17

Dragan

Bomeštar

16

22

ZP 18/17

Dejan

Stikić

16

Obaveštenje o terminu održavanja nastave

U utorak 07.11.2017. nastava će se održati u terminu 12:15h-...

Studenti treba da budu u prizemlju nove zgrade građevine.

Predmetni asistent