Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala

U laboratoriji za građevinske materijale se prema važećim standardima obavljaju ispitivanja fizičkih, fizičko-hemijskih i mehaničkih svojstava sledećih građevinskih materijala:

 • Prirodni i veštački agregati,
 • Neorganska veziva (cement, kreč, gips),
 • Malteri za zidanje, malteri za malterisanje i specijalni malteri,
 • Građevinski lepkovi,
 • Betoni i drugi tradicionalni građevinski materijali.

Pored toga, u laboratoriji se može ispitati i kvalitet:

 • Elemenata za zidanje od građevinske keramike, običnog, lakoagreatnog i ćelijastog betona,
 • Nosećih gredica za polumontažne AB tavanice,
 • Betonske galanterije, ivičnjaka, ploča od prirodnog i veštačkog kamena i dr.

Specifičnost osoblja laboratorije je i veliko iskustvo u projektovanju sastava betona posebnih svojstava (betoni visokih čvrstoća, samougrađujući betoni, torkret betoni, hidrotehnički betoni, i dr.) i izrada projekta betona za sve vrste građevinskih objekata.

Laboratorija je kadrovski osposobljena i opremljena i za različita terenska ispitivanja:

 • Nedestruktivno i destruktivno utvrđivanje čvrstoće betona pri pritisku,
 • Nedestruktivno određivanje položaja i prečnika armature i debljine zaštitnog sloja,
 • Dubine karbonizacije,
 • Širine i dubine prslina,
 • Kompaktnosti betona i dr.

Za nabrojana ispitivanja koriste se odgovarajući instrumenti (sklerometar, oprema za vađenje betonskih uzoraka, detektor armature, ultrazvučni aparat, i sl.).